کسب و کارها و شرکت‌های تبلیغاتی

پلتفرم تبلیغاتی پویا بر اساس داده

راه حلی برای 

قدرت آمار بهینه شده در تبلیغات  پلتفرم بازار

نرخ تبدیل بازدید به نصب ارگانیک ۵۸ ٪ و در تبلیغات ۵۰ ٪ بوده است. که با ارائه تبلیغات هوشمند، ظرفیت ۹ میلیارد نمایش در ردیف آگهی و ۲.۸ میلیارد نمایش در تبلیغات جستجوي بازار تا انتهاي ۱۴۰۲ را به دست آورد.

۹.۱ میلیارد آگهی در سال؛ ۲.۸ میلیارد آگهی در سال در قسمت جستجوی بازار؛ ۲۹.۵ میلیون نصب اپلیکیشن در سال ۱۴۰۰؛ ۴ اپلیکیشن اصلی آن در شبکه‌های اجتماعی بوده است؛ نرخ تبدیل سالانه بازدید به نصب ۵۰.۱ ٪  در سرویس تبلیغات در جستجو بوده، نرخ کلی تبدیل جستجو به نصب ۵۸.۴ ٪ است.

اما مشکل کجا است؟

پاسخ ساده است

اهدافی نامشخص و مشتري نه چندان آگاه

بر اساس چه داده‌ای قرار است نتیجه گیری درست را انجام داد؟ چطور می‌شود بدون داشتن عددها و آمار کافی، هدفی را در نظر گرفت ؟ پس فروش باید نهایتا به چه صورت انجام گیرد؟

این گونه داده‌ها و رشد حجم مبلغ تبلیغات آیا به دلیل بهینه شدن صنعت تبلیغات است یا  صرفا رشد کسب و کارها و جاري شدن پول در بخشهاي مختلف جامعه است؟

مشتری شما به دنبال منفعت است

صرف دانستن این که مخاطب رسانه بر روي چه تبلیغی کلیک کرده و از چه دستگاهی، چه مکانی و چه زمانی این کلیک را انجام داده چه کمکی به مشتري می‌کند؟ مشتری که به دنبال پلتفرمی مناسب براي خدمات یا محصول خود است، واقعا به دنبال به دست آوردن چه هدفی است؟ • فروش • شهرت • نفوذ • قدرت آیا رویکردي سنتی به داده‌هاي تخصصی منجر به افزایش فروش مشتري در پلتفرم خود می‌شود؟ در نهایت هر فردي در ازاي پولی که پرداخت می‌کند به دنبال یک بازگشت سرمایه است و صرف داشتن یک تبلیغ دیگر جوابگوي نیازهاي مشتریان جدید که جوانتر، با دانش بیشتر و بسیار چابکتر است، نمی‌باشد.

پیشنهاد ما

ساخت و راه‌اندازي یک پلتفرم جامع تبلیغاتی که پاسخگوي نیازهاي هر دو گروه متقاضی تبلیغ و تیم تبلیغاتی باشد.

• مدیریت فروش متقاضی تبلیغات؛ • مدیریت محتواي تبلیغات و زیرمجموعه‌هاي آن؛ • رد گیري مشتري از لحظه ورود به پنل‌هاي مجموعه گروه تبلیغاتی؛  • افزایش بهرهوري تبلیغات و داشتن آماري دقیق از نرخ تبدیل لید به فروش و درآمدزایی مشتریان؛ • ارتباط با CRM؛ • هوشمند سازی فعالیتهای تبلیغاتی و تولید محتوا با استفاده از سیستمهاي الگوریتمی و هوش مصنوعی؛ • ایجاد الگوهای تبلیغاتی براي سرعت بخشیدن فرایند؛ • در اختیار داشتن آمار و اطلاعات کاربران؛ • هزینه بر اساس حجم و آمار؛ • ایجاد بازارهاي جانبی بر اساس داده؛ • همگام سازي بخش‌های متفاوت سازمانی.

تخصص ما مهندسی اطلاعات است

اطلاعات دسته بندی شده‌ای که منجر به سودآوری شما شود.

داشتن اطلاعات‌ درست و تحلیل مناسب آن‌ها تفاوت بین موفقیت و شکست است.