شبکه سازی چیست؟

ایجاد ارتباط با آدم‌های «درست» در زمان «درست» که منفعت طرفین را در بر داشته باشد، شبکه سازی است تا در شرایط بحرانی،‌ منابع بیشتری در اختیار فرد قرار داشته باشد.

شبکه سازی چیست؟ بیشتر بخوانید »

شبکه‌سازی، ارزش خالص سرمایه شما است

شبکه‌سازی روشی است تا ایده، محصول یا خدمات شما را در معرض نمایش دیگران قرار می‌دهد تا بتوانند شما را بر اساس آن ارزیابی کنند؛ بنابراین ارزش خالص سرمایه شما در نهایت شبکه‌سازی است نه پول.

شبکه‌سازی، ارزش خالص سرمایه شما است بیشتر بخوانید »