هفت درس بازاریابی که ممکن است نشنیده باشید

بازاریابی روش‌هایی بسیاری دارد ولی می‌توان خلاصه‌ای از آن را در ۷ زمینه جمع‌بندی کرد که شرکت‌هایی بسیار کم نام و نشان از آن استفاده کرده‌اند ولی نام بزرگی برای خود به وجود نیاورده‌اند و در عین حال سودهای بسیار زیادی را نصیب خود کرده‌اند.

هفت درس بازاریابی که ممکن است نشنیده باشید بیشتر بخوانید »