نقشه کشیدن، استراتژی نیست

استراتژی برنامه‌ای است که شامل بخش‌هایی متفاوتی است که به دنبال هدفی مشخص و دست‌یافتنی می‌رود که در نهایت فرد را برنده می‌کند در حالی که نقشه کشیدن نوعی حرکت محافظه کارانه و بدون داشتن منطق و هدف مشخص و کار تیمی است.

نقشه کشیدن، استراتژی نیست بیشتر بخوانید »