بخش دوم – برندسازی در مقابل مصلحت اندیشی

حرکت قدم به قدم و هدفمند بسیار مفیدتر است تا اینکه برای اقتضای شرایط و مصلحت، کاری را انجام شود؛ با این روش برندی پایدار و خلاق بوجود می‌آید که مخاطب را همیشه جذب خود نگه می‌دارد.

بخش دوم – برندسازی در مقابل مصلحت اندیشی بیشتر بخوانید »