ترس یک تجربه است

ترس با تمام زوایایش در نهایت یک تجربه است، تجربه‌ای که هر فردی در طول زندگی آن را به دست می‌آورد و در نهایت تصمیم می‌گیرد که با آن روبرو شود یا از آن فرار کند.

ترس یک تجربه است بیشتر بخوانید »