سندروم من می‌دونستم

هر انسانی در زندگی حدسی می‌زند که درست در می‌آید و این حس را در او ایجاد می‌کند که «من میدونستم» و باعث می‌شود که فرد دچار توهم دانش داشتن شود که خطرناک ترین کاری است که می‌تواند انجام دهد.

سندروم من می‌دونستم بیشتر بخوانید »

آیا شانس در اولین موفقیت یک کارآفرین نقش کلیدی را ایفا می‌کند؟

شانس یک نقش مهم در موفقیت اولیه کارآفرین‌ها دارد اما قبل از آن این آمادگی روحی، زمانبندی درست، نقدینگی و استراتژی صحیح است که موجب موفقیت کارآفرینان می‌شوند.

آیا شانس در اولین موفقیت یک کارآفرین نقش کلیدی را ایفا می‌کند؟ بیشتر بخوانید »