زمان دقیق ثروتمند شدن کی است؟

دانستن این که چه موقع به ثروت می‌رسیم بسیار ساده‌تر از آنی است که تصور می‌شود. تنها کاری که باید برای بدست آوردن آن انجام داد حرکت کردن به سمتش است.

زمان دقیق ثروتمند شدن کی است؟ بیشتر بخوانید »